Heli Lāksonenas dzeja

Sestdiena, 15. jūlijs

NOTIKUMI

Heli Lāksonena ir somu dzejniece, kas raksta dienvidrietumu somu valodas dialektā. Latviski līdz šim iznākušas grāmatas "Kad gos smei", "Piec ait kalns", "Soul. Burkans. Undens" un (2020. gadā) "Paņēmi manu sirdi no plaukta" – krājums, kurā publicēti 15 Aleksandra Čaka Lāksonenas dzejoļi, kas tapuši kā atbildes uz tiem. Tās visas latviski atdzejojis Guntars Godiņš, izmantojot Vidzemes piekrastes lībisko izloksni.

« visi mākslinieki