TKP | JULGĪ STALTE, ĒRIKS ZEPS UN DRAUGI (LV)

SESTDIENA, 18. JŪNIJS

KLĒTS SKATUVE

TKP dzima Latvijas 3x3 nometnēs šī gadsimta sākumā, izskanot tieši reizi gadā un „tā kā pērn”. Julgī Stalte un Ēriks Zeps – mūziķi, senču sajūtu mantotāji. Te savijas līviskais rimtums ar latgalisko azartu un latgaliskā smeldze ar līvisko nemirstību. Abi tradicionālās mūzikas un kultūras vēstnieki, iedvesmotāji, mūsu nemateriālā kultūras mantojuma bagātināji un popularizētāji līdz pat tālajai Sibīrijai. Grupa radās, kad tās dalībnieki apvienoja „latvieti vidējo”, kas radās, kad līvs satika latgali un latgalis – līvu.

« visi mākslinieki