PAR FESTIVĀLU

Valmiermuižas etnomūzikas festivāls ir vērienīgākais etnomūzikas notikums Latvijā – viens no retajiem ikgadējiem notikumiem, kura galvenais uzsvars ir latviešu tradicionālās kultūras ievietošana gan mūsdienīgā, gan starptautiskā – pasaules mūzikas – kontekstā. Festivāla galvenais vēstījums ir par dzīves kvalitāti, kura ir panākama, dzīvojot un svinot saskaņā ar savu vidi – gan ar vietējo, dabīgo vidi, gan kultūrvidi un mūziku, no kuras iespējams smelties iedvesmu mūsdienīgam, atvērtam un gaumīgam dzīvesveidam.

PAR FESTIVĀLU

Etnofestivāls atspoguļo tradicionālo kultūru un dažādas tās izpausmes – mūziku, amatniecību, arī kulināriju – viss, kas balstās savā tiešajā, lokālajā vidē un tradīcijā, un līdz ar to var būt saprotams un baudāms arī mūsdienu cilvēkiem, kuri dzīvo šajā pašā vidē, teritorijā. Izprotot vairāk par senatnē balstītām tradīcijām unkultūras bagātībām, ir iespējams izvairītiesno virspusējiem stereotipiem. Vienlaicīgi ir vērtīgi apzināties šo mūsu personīgo kultūrslāni un integrēt kādus senus, laika pārbaudījumu izturējušus elementus mūsdienu dzīvē.Festivāls cenšas parādīt dažādu jomu māksliniekus,amatniekus, bet pirmām kārtām mūziķus, kuriemtieši seno elementu integrēšana mūsdienu mākslinieciskajās izpausmēs ir izdevies īpaši veiksmīgi.

„...vispār - milzīgs paldies un cepuri nost - malači! Drīz varēsim sist pušu Vīlandes festivālu igauņos!»
-Festivāla apmeklētāja atsauksme
„Tik dziļi pārdomāts un saturīgi labi piepildīts pasākums VALMIERMUIŽAS ETNOMŪZIKAS festivāls. Pateicīgs jums!»
-Facebook
«Paldies par brīnišķīgo festivālu! Tāds lādiņš, uguns skulptūra savā daudzveidībā pārsteidza nesagatavotu!»
-Facebook